• Presidente: José López Castro
 • Secretaria: Ana María Mera
 • Tesoureiro: Jesús Calviño
 • Vice-Tesoureira: Ana Maria Casdelo
 • Asuntos internos: Manuel González
 • Deportes : Antonio Barros
 • Fernando Penelas
 • Asuntos culturáis : Baldomero Álvarez
 • Asuntos sociáis : Teresita Miranda
 • Asuntos de folguedo : Manuel Álvarez
 • Bibliotecaria : Maria do Carmen Trinidad
 • Arquivista e actas : Isabel Núñez
 • Suministros : Francisco Paramá